(หน้าที่62)[EWAW] Nevşehir

posted on 29 Apr 2013 21:54 by camelion directory Cartoon
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
 
 
 
 
เรามา อ่อกๆแอ่กๆ วันสุดท้ายเลย /เก๋เว่อ เริ่ดค่ะ 555555
 
 
ตอนแรกว่าจะไม่ลงแล้ว แต่ซิวกล่อมจนติดกับ และชอบลุงตุรกีในเฮตาเลียด้วย เราเลยขอหนุ่มผิวแทนตาคมสักคนแล้วกัน
 
เป็นแก๊งหนุ่มหน้ากาก บอยแบรนด์แดนตะวันออกกลาง!
 
 
 
เอาหล่ะ 
 
เมืองหลวงทั้งอดีตและปัจจุบันเค้ามากันแล้ว เมืองท่องเที่ยวอย่างเราจึงมาตาม!
 
 
ปล. โหลดโหดนะจ๊ะ....ข้อมูลก็เยอะด้วย อ่อกแอ่ก
 
 
 
 
ดินแดนแห่งหินผาอันน่าพิศวง ผลงานประติมากรรมของธรรมชาติ หมู่บ้านที่เจาะเข้าไปในภูผาและเมืองใต้ดินอันงดงาม
 
 
 
Nevşehir
 
 
 
 photo EWAW1_zpsae88de20.jpg
 
 
 
รูปติดบัตรหน้าตรงและถอดหน้ากาก
 
 
 photo EWAW2-1_zps6f7f8ea9.jpg
 
 
รายละเอียดชุด รูปแบบตา หน้ากากและหงอนแบบชัดๆ (ไม่ได้มัดหงอนไปกับผมนะ ปล่อยไว้)
 
 
 
 photo EWAW4_zpsebf56948.jpg
 
 

ชื่อเมือง เนฟเชฮีร์ ( Nevşehir )

ทวีป - อยู่คาบเกี่ยวระหว่างสองทวีป คือ ยุโรป และเอเชีย

ประเทศ - ตุรกี (Turkey)

ชื่อมนุษย์ เซมีร์ อัดนาน (Semih Adnan) (ใช้นามสกุลเดียวกะหนุ่มตุรกีอีกสองหน่อ)

อายุ - 18 ปี

ส่วนสูง/นน. 184 / 81 (หนักกล้ามล้วนๆ)

เพศ - ชาย

แผนการเรียน - ศิลป์


ลักษณะเมือง

 

 
 
 
 
 
จังหวัดนี้ตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia เขตที่ราบสูงอนาโตเลีย ทางตอนกลางของประเทศตุรกี  และเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขตประวัติศาสตร์แคปปาโดเซีย เป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อย
 
ปัจจุบันชาวเมืองก็อาศัยกลมกลืนไปกับโบราณสถานเพราะอยู่กันมายาวนานและมีการอณุรักษ์ไว้

จังหวัดเนฟเชเฮียร์ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอังการ่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีประมาณ 290 กม. (180 ไมล์)

แหล่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจาก อุตสาหกรรมทอพรม การทำเครื่องปั้นดินเผา การทำไร่องุ่น และการท่องเที่ยว

และบางพื้นที่ยังอาศัยกันอยู่ใน"บ้านถ้ำ" และ "บ้านหินกรวย"กันอยู่ 

 

รูปของเมือง

 


 

 

 

 

 

เครื่องปั้นดินเผากระเบื้องเคลือบ

 

 

 

 

 

ประวัติ


ชื่อเดิมคือ Muşkara และเชื่อกันว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของนครโบราณ Nyssa ของอาณาจักรกรีกโบราณ  

การตั้งถิ่นฐานแรกเริ่มอยู่ที่ลาดเขา Kahveci ใกล้กับแม่น้ำ Kızılırmak โดยชนเผ่า Hittites


 

800BC >> อยู่ใต้การปกครองของอาณาจักร Assyria


 

(ระหว่างนั้น)BC >> อยู่ใต้การปกครองของอาณาจักร Median


 

546BC >> อยู่ใต้การปกครองของอาณาจักร Persia โดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช


 

333BC >> เป็นดินแดนในการปกครองพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เนื่องจากพระองค์เอาชนะชาวเปอร์เซียได้


 

หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์ เนฟเชเฮียร์ก็อยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ Ariarathes ผู้ปกครองแคปปาโดเซีย โดยมีเมือง Mazaka (ปัจจุบันคือจังหวัด Kayseri) เป็นเมืองหลวง ซึ่งในภายหลัง ดินแดนแคปปาโดเซียได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันโดยจักรพรรดิ Tiberius


จากหลักฐานที่พบ เช่น รอยสลักบนแผ่นหิน และการที่มีโบสถ์หลายแห่ง ทำให้เชื่อได้ว่า ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาดั้งเดิมของผู้คนในพื้นที่นี้ มีหลักฐานว่า

จักรพรรดิ Theodosius ที่หนึ่ง แห่งอาณาจักรโรมันประกาศใช้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรด้วย


ในเนฟเชเฮียมีที่อยู่อาศัยที่สร้างไว้ใต้ดินอยู่มากมาย สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อให้ชาวเมืองในสมัยก่อนใช้เป็นที่หลบภัยจากการรุกรานของชาวโรมัน ซึ่งในภายหลัง บ้านใต้ดินเหล่านี้ก็ได้ถูกใช้เพื่อหลบหนีจากภัยคุกคามอีกหลายครั้ง เช่น


604AD >> มีการรุกรานดินแดนนี้จากอาณาจักร Sassanid Persian


647AD >> มีการรุกรานอีกครั้งจากรัฐอิสลาม Islamic Caliphate


การรุกรานของลัทธิทำลายรูปเคารพในสมัยอาณาจักรไบเซนไทน์


มีการพบป้อมปราการบนเนินเขาที่สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อรับมือการรุกรานจากรัฐอิสลาม Islamic Caliphate


1071AD >> จักรพรรดิ Romanos ที่สี่ แห่งอาณาจักรไบเซนไทน์ แพ้ให้กับสุลต่าน Alp Arslan แห่งรัฐ Seljuk Sultanate of Rum ในสงคราม Battle of Manzikert


1074AD >> เนฟเชเฮียร์และบริเวณใกล้เคียงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ Seljuk Sultanate of Rum


1328AD >> อยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ Karamanid


1487AD >> อยู่ใต้การปกครองของอาณาจักร Ottoman และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Muşkara


หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรสำคัญมาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 18 (คศ. 1700-1800)


ในช่วงศตวรรษที่ 18 นี่เอง Nevşehirli Damat İbrahim Pasha ซึ่งมีตำแหน่งดังนี้

- ลูกเขยของสุลต่าน Ahmed ที่สาม แห่งอาณาจักร Ottoman

 - Grand vizier (อารมณ์คล้ายๆรองสุลต่าน)

- เป็นคนพื้นที่ที่เกิดในเนฟเชเฮีย

ได้มีการพัฒนาเนฟเชเฮียร์จากหมู่บ้านเล็กๆขนาด 18 หลังคาเรือน ที่เดิมมีศูนย์กลางการปกครองที่อำเภอ Ürgüp (ปัจจุบันก็ยังเป็นอำเภอหนึ่งของเนฟเชเฮีย) โดยการเข้าไปสร้างมัสยิด น้ำพุ โรงทาน โรงเรียน โรงแรมรวมถึงโรงอาบน้ำ

นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชื่อเมืองจาก Muşkara เป็น Nevşehir ที่แปลว่า "เมืองใหม่" ในภาษาเปอร์เซียและภาษา Ottoman Turkish


สถานที่ท่องเที่ยว

- บ้านใต้ดินที่พูดถึงข้างบน


- fairy chimneys เป็นหมู่แท่งหินสูงๆที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของฝนและน้ำแข็งตามธรรมชาติ 


- ศาสนสถานต่างๆ โรงอาบน้ำแบบตุรกี

 

 ปาชาบาค์ ที่มีไฮไลท์อยู่ที่หิน 3 หัว(3 Head) หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งคัปปาโดเกีย ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นท่ามกลางประติมากรรมธรรมชาติรูปร่างแปลกตามากมาย


- เซลเว แหล่งชุมชนสำคัญในอดีตเต็มไปด้วยธรรมชาติมหัศจรรย์มากมาย

 

- อะวาโนส ที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อ

 

- อุชหิซาร์ แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่อยู่ห่างจากเกอเรเม่ไปไม่ไกลเท่าใดนัก 


- Caravanserai โรงเตี๊ยมแบบโบราณที่ให้คนไปพัก


- โบสถ์หินสลักที่อำเภอ Göreme หรือที่รู้จักในชื่อ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” โบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่นั้น ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน(สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น

 
 

ภูมิอากาศ

- ภูมิอากาศแบบเมดิเตอเรเนียน


- หน้าหนาวจะเย็นและมีหิมะตก


- หน้าร้อนจะอบอุ่นและแห้ง


- ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะมีฝนตกนิสัย


- เป็นกันเอง ใจกว้าง อยากมาก็มา ไปก็ไป ต้อนรับแขกเก่งอยู่ พูดจาสุภาพกับทุกคน แต่ถ้าสนิทกันจะเริ่มพูดแบบเป็นกันเอง


- ชิวๆ ง่ายๆ สบายๆ รับมือกับอะไรๆได้อย่างไม่งอแงโวยวาย แต่ถ้าพูดขึ้นมาว่า “จะดีเหรอ..” แปลว่าถึงลิมิตแล้วนะจ๊ะ<3


- ยิ้มตลอด รักกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง และชอบการขุดเจาะ ทั้งขุดเข้าไปในภูเขาและเจาะลงไปในดิน


- รักสงบและรักสันโดษ แม้จะมีนักท่องเที่ยวมามากมายก็ตาม เพราะตัวเองมีแค่หน้าที่รับนักท่องเที่ยวมา แล้วส่งต่อให้พี่ชายจัดการดูแลต่อ


- เลยมักจะชอบปลีกตัวออกไปไหนมาไหนคนเดียว มีโลกส่วนตัวสูงอยู่


- เป็นคนไม่ปิดกั้นคนจะเข้ามา อยากเข้ามาเหรอ ได้สิ แต่อย่าล้ำเส้นนะ เข้ามาได้แค่นี้พอ/...


- รักศิลปะและของสวยๆงามๆ รักสัตว์และการทำไร่ทำสวน รักการอาบน้ำ แต่ต้องเป็นการอาบน้ำนวดตัวแบบตุรกีนะ! และไม่น่าเชื่อแต่จริง เนฟเชเฮียร์ทอผ้าปักผ้าเป็นนะเออ


- เนื่องจากชอบกิจกรรมและกีฬากลางแจ้ง จึงชอบเล่นมวยปล้ำน้ำมันด้วย มันเป็นกีฬาประจำชาติ!


- ถึงจะยิ้มตลอดเหมือนคนอารมณ์ดี แต่จริงๆก็ขี้หงุดหงิดพอตัว (เพราะแผ่นดินไหวบ่อย) เพราะงั้นถ้าโดนกวนใจด้วยเรื่องไม่เข้าท่า อาจจะเริ่มแผ่นดินไหวสัก 2 ริคเตอร์


- แม้จะเปิดกว้าง แต่ก็ปรับปรุงบ้านมากไม่ได้นัก เพราะบ้านเปราะบางและต้องอนุรักษ์ (เพราะมีโบราณสถานเยอะ)


- ค่อนข้างอนุรักษ์ของเก่า ของเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วนี่นา ของใหม่ๆก็สนใจ แต่ก็รับมาพอประมาณแล้วกันเนอะ

 

- โดยสรุปคือ ไม่ปิดกั้น แต่ก็ไม่เปิดรับทั้งหมด 


อื่นๆ


- ไม่ค่อยจะสนิทกับอังกาล่าเท่าไหร่นัก เพราะวัยและนิสัยออกจะแตกต่างกันไปหน่อย แต่ก็ให้ความนอบน้อมให้ฐานะเมืองหลวงอยู่ 


- จะสนิทกับอิสตันบูลมากกว่า เพราะรุ่นเดียวกัน (เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยฮิตไทต์) และพี่ใหญ่แคปปาโดเจียเคยอยู่ในสังกัดของอิสตันบูลมาก่อน ในสมัยที่ยังเป็นไบเซนไทน์อยู่ เรียกว่าติดต่อกันมานาน


- ตอนนี้ก็ออกแนวทำกิจการการท่องเที่ยวร่วมกันกับอิสตันบูลซะมากกว่า


- แต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมาย เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกับเพื่อนร่วมงาน ไม่ได้ซี้อะไรกันนัก

 

- พูดจาสุภาพเป็นทางการครับๆผมๆกับอังกาล่า แต่กับอิสตันบูลจะพูดไม่ทางการเท่า แต่ก็ให้ความเคารพอยู่ เหมือนหัวหน้ากับลูกน้อง


- รักพี่ชายมาก เป็นน้องที่ติดพี่น่าดู ถ้าเรื่องตัวเองจะไม่ค่อยพูด แต่ถ้าเป็นเรื่องของพี่แคปปาโดเจียจะฝอยได้เป็นวัน


- ที่มาเรียนก็เพราะอยากจะเอาไปช่วยพี่ชายปรับปรุงบ้านของเราให้น่าอยู่มากขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อพี่ชายเลย!

 

- โดนคนทักผิดว่าเป็นแคปปาโดเจียอยู่บ่อยๆ โดนบ่อยกว่าพี่น้องอีกคนด้วย แต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะรักพี่ชาย<3


- พี่คนโตคือแคปปาโดเจีย เคยเป็นเจ้าของบ้านคนเก่า ในตอนหลังได้แบ่งที่ดินของบ้านให้น้องๆอยู่กัน ทำให้ที่ดินเดิมแบ่งออกเป็นสาม คือ นิจเด(Niğde) คีย์เชฮีร์(Kırşehir) และเนฟเชเฮียร์ อยู่กันสี่พี่น้อง

 

- ปัจจุบันจะอยู่บ้านของเนฟเชเฮียร์มากที่สุด สองพีน้องเลยสนิทกันมาก

 

- อังกาล่าจะไม่ค่อยใส่หน้ากาก อิลตันบูลจะใส่หน้ากากบ่อยอาจจะถอดบ้าง แต่เนฟเชเฮียร์ไม่ค่อยจะถอดหน้ากากเลย ถ้าไม่ใช่เวลาล้างหน้าอาบน้ำ หรือเวลานอน จะใส่หน้ากากตลอด 

 

แน่นอนว่าใส่แม้แต่เวลาลงไปว่ายน้ำเล่นด้วย.../จะได้ไม่ต้องใช้แว่นตาดำน้ำไง

 

- ผิวสีแทนเข้มกว่าหนุ่มตุรกีอีกสองหน่อ เพราะมักตากแดดตากลม/ผิวแทนเพราะแดดนั่นเอง ผมสีอ่อนเพื่อสื่อถึงแท่งหินสีอ่อนและผาหิน

 

การติดต่อ - กำลังสมัครทวิตเตอร์ เดี๋ยวเอามาแปะค่ะ /แต่คงไม่ค่อยโรลเท่าไหร่นะ 

สไกป์โอเค EMS.โอเคค่ะ

 

 

----------------------------------------------

 

เยอะมาก.....เยอะไปไหน /นอนตาย

 

ขอขอบคุณ ปะอุ้น ที่ช่วยแปลข้อความข้อมูลให้ นางฟ้าผู้ช่วยชีวิตตตตตต ฮืออออออ

และขอบคุณ ฟองน้วย ที่ช่วยให้คำปรึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และนั่งซุยนิสัยกัน 55555

 

สุดท้ายนี้ขอฝากหนุ่มตุรกีไว้อีกคนด้วยนะคะ! หนุ่มตุรกีแซ่บ!

 

แปะเพลงปิดตัวตามซิวด้วย /แอร๊ยยยยยยยยยยยย /ปาดน้ำลาย

 

 

edit @ 30 Apr 2013 00:31:06 by JunE

Comment

Comment:

Tweet

นายเหมือพ่อมากเลยอะTvT;; หน้ากากอะ #โดนตี
/มองประวัติ กี่ปีน่ะนาย... (ขี้เกียจแกะเอง #ถถถถ)
อ่านประวัติอย่างตาลาย.. /ซับ (เราควรพูดเรื่องอื่น?)
เมืองนายเหมือนปลูกบ้านบนภูเขาเลยอะ ... แต่เท่ดีอะ+0+!!
ชอบตอนกลางคืน ไฟส้มสวยมากเลยค่าา>w<
/ ไว้มาโรลกันนะค่าาา0v0/

#5 By MailJang on 2013-05-02 15:50

เนฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ!! *โดดเข้ามาลวนลาม*
ประวัติเนฟไหงสาธยายเรื่องของอังกับบูลด้วยล่ะ! 55555+
ไม่ค่อยสนิทกับอังเท่าไหร่ แต่อังก็ชอบเนฟมากกว่าบูลนะ 55555555+
นิสัยเนฟน่าฮักดีอ่ะ ดูสบายๆ ไม่ค่อยสนใจใคร แต่ก็อนุรักษ์นิยมดี~
ไว้มาเล่นด้วยกันน่อ~

#4 By NanNy-B on 2013-04-29 23:52

เซมีรรรร์ ชื่อน่ารักกกกงุงิยยยย์ /ซับบบบบ
มาเป็นบอยแบนด์กานนนนนน

#3 By D.C.เก้าแต้ม on 2013-04-29 23:45

ขอตรัสก่อน...

#2 By NanNy-B on 2013-04-29 23:40

/พุ่งมาลวนลามหนุ่มตุรกียยยยยย์/ฟืดดดด
ลูกพี่จูนนี่อูวอาจริงๆฮร่ะ 
ข้อมูลยาวมาก / _ \ ).... 

#1 By MayDay on 2013-04-29 23:37